Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

10 výhod Facility Managementu

Facility Management

"Integrace činností v rámci organizace k zajištění a rozvoji sjednaných služeb, které podporují a zvyšují efektivnost její základní činnosti."
(ČSN EN 15 221-1)

Facility Management - Nové označení pro staré činnosti

Správa nemovitosti provází člověka již odnepaměti, bez ohledu na to, že by se správce starověkých paláců nebo středověkých tvrzí jen stěží sám označil jako Facility Manager. Přesto v tomto oboru dosud panuje nejasná terminologie, o jejíž standardizaci se pokouší i evropská norma ČSN EN 15 221-1 „Facility Management - Termíny a definice".

Místo zdlouhavého studia rozsáhlých dokumentů a slovníků cizích slov je lepší kontaktovat profesionálního partnera a nechat si od něho kvalifikovaně poradit, jaká specifika by měla realizace Facility Managementu ve vaší nemovitosti. Kontaktujte nás!

10 výhod Facility Managementu od STRABAG PFS a.s.

Využitím našich komplexních služeb získávají klienti řadu výhod, které přispívají k tomu, že se mohou věnovat pouze svému předmětu podnikání. Pokusili jsme se shrnout nejdůležitější z nich:

Snížení nákladů
Optimalizací nerentabilních služeb a neefektivního využívání majetku jsme schopni docílit výrazného snížení vašich nákladů.

Technologie
Ve všech oblastech Facility Managementu využíváme moderní technologie, které nám pomáhají zajistit rychlý, ekologický, bezpečný a profesionální přístup k řešení problémů.

Reference
Díky širokému spektru referenčních objektů jsme schopni realizovat Facility Management v nejrůznějších typech nemovitostí bez ohledu na jejich velikost nebo určení.

Akcent na informace
Dokonalá informovanost klienta je ve Facility Managementu zásadní, proto využíváme mimo jiné i specializovaných softwarových programů CAFM.

Brand name
Silná značka nám poskytuje pevné zázemí a ověřené know-how fungující v řadě evropských států.

Aktivní přístup
Ke každému projektu přistupujeme aktivně ve všech jeho fázích, veškerá data průběžně analyzujeme a přicházíme s návrhy na zlepšení.

Garance kvality
Certifikace podle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a  ISO 50001 je klientovi zárukou realizace našich služeb v nejvyšší kvalitě.


Partnerství
Vždy usilujeme o to, aby vztah mezi námi a klientem byl při realizaci FM postaven na základě partnerství a vzájemné důvěry.

Flexibilita
Poskytovaný Facility Management vždy maximálně přizpůsobujeme specifickým činnostem, jimž se zabýváte.

Systémovost
Veškeré činnosti FM provádíme systémově tak, abychom minimalizovali jejich dublování a maximalizovali funkčnost a integraci procesů.

xhtml code by ondrej kubik