Čeština | English
Klientská zóna

Kontakt

STRABAG PFS a.s.
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
Tel.: +420 725 800 351
info@strabag-pfs.cz
www.strabag-pfs.cz

Reference

Property Management

10 výhod FM

Snížení nákladů... optimalizací nerentabilních služeb a neefektivního využívání majetku jsme schopni docílit výrazného snížení vašich nákladů.


10 výhod FM

Partnerství... vždy usilujeme o to, aby vztah mezi námi a klientem byl při realizaci FM postaven na základě partnerství a vzájemné důvěry.

Property Management realizujeme v návaznosti na poskytované služby v oblasti Facility Managementu. Postaráme se o zajištění všech administrativních, ekonomických a obchodních procesů, které souvisejí s vlastnictvím vaší nemovitosti.

Obchodní a ekonomické služby

 • zastupování klienta v dohodnutých záležitostech vůči třetím stranám,
 • správa smluv,
 • vedení a aktualizace seznamu majitelů / nájemců, předávání nebytových prostor a objektů, kalkulace provozních nákladů a dodržování schváleného finančního plánu,
 • fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, vystavování upomínek,
 • vedení podvojného účetnictví,
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb,
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur,
 • ekonomické a daňové poradenství, účetní audity, obchodní evidence.

Portfolio právních služeb

 • zastupování zájmů vlastníka vůči třetím stranám,
 • zakládání Společenství vlastníků jednotek dle platné legislativy,
 • uzavírání, kontrola plnění a výpovědi nájemních a dalších provozních smluv,
 • návrhy na zápisy do obchodního rejstříku,
 • uzavírání pojistných smluv a zastupování vlastníka v případě pojistných událostí,
 • vyřizování stížností a případné vymáhání pohledávek,
 • nasmlouvání dodávek energií - elektřiny, vody, plynu a tepla.

Správa orgánů a majetku akciové společnosti

 • správa hmotného a finančního majetku orgánů akciové společnosti,
 • zajištění organizace představenstva společnosti, dozorčí rady, valné hromady,
 • vedení a aktualizace seznamů akcionářů,
 • zajištění obchodní činnosti,
 • správa smluv s dodavateli a jednotlivými akcionáři, správa administrativní agendy, stanov a směrnic akciové společnosti,
 • jednání s orgány státní správy, soudy, pojišťovnami a třetími osobami,
 • vedení finanční, účetní a daňové agendy,
 • zpracování měsíční účetních uzávěrek, rozpočtu, roční účetní závěrky, výroční zprávy a zprávy o vztazích, přiznání k DPH a přiznání k dani z nemovitosti.

 

Zaujala vás některá z nabízených služeb?

Vyplňte náš poptávkový formulář a my vás budeme co nejdříve kontaktovat.

xhtml code by ondrej kubik